کد خبر : 1622       تاریخ : 1392/05/30 14:55
روایت تولد

روایت تولد

پیغام تدبیر افشاگرانه در نمایشِ راه بندان نمایش پشت در پشت پرده ها ونقشه ها، پیغام در نگارش مؤلفه های عرفان وجامعه شناسی و فلسفه و هنر. پیغام درمدرسه؛ در اداره تا دانشگاه و دست به دست فدراسیون.

محسن شریف

( روزنامه نگار)

هرچند که غبطه برناآمدگان و رفتگان حسرت روزگاران بوده ، در تصور پاییز برای شکوفه ها، برای کودکی و نوپایی در سوگ جوانه ها، و در ختم حیات آزادی در ولادت های آرزو به دل و شرح نامرادی بعدش تا به عزا نشستن های بی پایان ! هرچند که اندوهِ « کاشکی نمی شد» یا «نباید می شد» مثل بخت برگشته دق به دل می کارد، دق به ظهور مایل به سقوط دردانگیز، سقوط ناحق و طرح یک ناگزیری محتوم که از ماورای فعلِ بودن بر مقدر هستی باریده. هر چند اصلاً فراغت بعد از تقلا، نه هم سر آسایش  میسر بوده ، عمر فرساگرینی آدم و شرح رسوایی تاریخ در دایره ی قسمت در تعرض وحشی آدم ها به هستیِ شان . اما این روادید ناشگونِ موجب  نشد هرگز که طرح نازکنای تولد را از رونق  بیاندازد . زیرا تولد یک فرایند است . نخواسته و ندانسته  برمی آید. حیرت انگیز است در مناسبات علت و معلولی و با خود یوغ حضور می اندازد گردن هستی . حضورها در تولد، ارزش آفرینان زمانه اند، ثبت مقوله ی ماندگاری و راز و  رمزشان ناگشوده می ماند در کیابیای چگونه بودن و از کجا رخ دادن! حضور فرد، حضور نسل ، حضور جامعه در گردهمایی آدم تا در انبوه ارزش ها به شهروندی همگن  بیانجامد.

 و حالا حکایت هفته نامه ی پیغام است. هفته نامه این روزها به اعتلای پانزده ساله نائل گردیده  سابقه ی  ششصد و چندین شماره در کارنامه ی پر بارش دارد ، نشر ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  ، حاصل  بیان قلم و در نگاهش پیش آمدها و اخبار ندانم کاری تا شرح  بی نصیبی اشان تا ارائه ی اوراق هنرو قلم . پیغام تدبیر افشاگرانه در نمایشِ راه بندان نمایش پشت در پشت پرده ها ونقشه ها، پیغام  در نگارش مؤلفه های عرفان وجامعه شناسی و فلسفه و هنر. پیغام درمدرسه؛ در اداره  تا دانشگاه  و دست به دست فدراسیون. که این ها همه اهتمام شورا انگیزی پشت شان بوده است.، به همت مدیر دانشمند و همکاران ِفرهیخته ی مهر آیین تا فراهم گردیده . پیغام را برگزاری همایش های سنگین در سابقه اش  محفوظ است. چندین شماره ویژه نامه منتشر کرده، ویژه ی بوشهر، ویژه سال نو و سالشمار پنجم  تولدش. هم اکنون نیز به باز خوانی متون کهن در جلسات هفتگی همت کرده  با حضور دوستداران ادبیات پیشین ..... و این قلم در همان ویژه ی پنج سالی اش نوشته است که  با « پیغام را الحق بانگ باغت آبادی باید نثارش کرد با شکوفایی. اما هیچ پدیده ای در حیات خود کامل نیست ، کامل هم نمی شود زیرا همواره در تعالی است . بعضی هم به جانب سقوط و پیغام را نمی شود استثناء این قاعده منظورش کرد. پیغام از حضور دلگرم کننده اش تا حالا آثار خلاقه ای فرا داده، جهش های بی درنگ ، درایت هوشمندانه ، تلاش  در نگاه واقع بین و اخلاق پاکیزه. اما  نقص و ناهنجاری هم در کارش بوده است که این ها ناگزیران جنبش

و رهواری به جانب تعالی اند.»

و حرف آخر که فعل حضور درتغییر و طرح اندازی  مداوم است که ارزش می آفریند و امید که هفته نامه ی پیغام نیز با حضور متغیر در صحیفه ی نگارش به توفیق های روزافزون  نایل آید.  

 

 

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1622

نظـــرات شمـــا