عکس/قدردانی جالب زائران اربعین از ملت عراق
ابتکار جالب برخی زوار ایرانی در راهپیمایی اربعین برای تشکر از مردم عراق را ببینید.
كدخبر: 94142
1396/08/17

 

 

منبع: