تصاویر/ پرواز شالوها
پیغام: یکی از جاذبه‌های گردشگری بندر بوشهر، پرواز شالوها - مرغ‌های دریایی که در گویش‌ بوشهری شالو خوانده می‌شود که بر فراز ساحل بی‌نظیر و زیبای خلیج‌فارس است.
كدخبر: 123914
1399/10/27

پیغام: یکی از جاذبه‌های گردشگری بندر بوشهر، پرواز شالوها - مرغ‌های دریایی که در گویش‌ بوشهری شالو خوانده می‌شود که بر فراز ساحل بی‌نظیر و زیبای خلیج‌فارس است.

مرغ‌های مهاجر دریایی یا کاکایی‌ها در هوای دلپذیر فصل پاییز و زمستان بر کرانه ساحل بوشهر پرواز می‌کنند و ساحل‌نشینان نیز به تماشای آنها نشسته و یا به آنها غذا داده و از آنها عکاسی می‌کنند. پرواز منظم و چرخش این پرنده‌های مهاجر که در زبان فارسی مرغ‌های نوروزی خوانده می‌شوند؛ بر فراز ساحل خلیج‌فارس با خلق صحنه‌های بسیار زیبا چشم هر رهگذری را به خود خیره می‌کنند.

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825407.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825403.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825402.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825401.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825400.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825399.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825392.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825391.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825390.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825387.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825388.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825386.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825385.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825384.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825383.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825381.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825380.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825379.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825378.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825377.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825371.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825370.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825366.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825338.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/bushehr/2021/01/12/4/61825332.jpg

  عکس: پریسا جُفره ای

 

منبع: