فیلم/دستفروشی در تجریش: حاضرم کرونا بگیرم، اما زن و بچه‌ام گرسنه نمانند
یک شب بساط نکنیم نان برای خوردن نداریم، دولت خرج زندگی دستفروش‌ها را بدهد تا از خانه بیرون نیایند.
كدخبر: 120605
1399/08/27

 

منبع: