چاپ دوم «از حسرت لیلی» منتشر شد+عکس
پیغام: رضا معتمد، شاعر غزل‌سرا، چاپ دوم مجموعه‌ غزل خود را منتشر کرد.
كدخبر: 117189
1399/05/23

پیغام: رضا معتمد، شاعر غزل‌سرا، چاپ دوم مجموعه‌ غزل خود را منتشر کرد.

به گزارش «پیغام»؛ چاپ نخست این مجموعه غزل که «از حسرت لیلی» نام دارد، در سال ۱۳۸۴ توسط نشر «شروع» منتشر شده بود.

 از حسرت لیلی، بیش از سی غزل شاعر را در برمی‌گیرد که در فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ سروده شده‌اند.

در بخش پایانی این مجموعه غزل گزیده‌ای از نخستین مجموعه غزل‌ شاعر با نام «از درک آبی‌ها فراتر» نیز گنجانده شده‌ است.این دفتر غزل، در سال ۱۳۷۶ انتشار یافت.

چاپ دوم مجموعه غزل از حسرت لیلی را نیز انتشارات «شروع» انجام داده است.

منبع: