انتصاب نخستین رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
پیغام: حجت پارسا به عنوان نخستین رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس منصوب شد.
كدخبر: 117139
1399/05/19

به گزارش «پیغام»؛ عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس در حکمی حجت پارسا عضو هیات علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد را به سمت رئیس این دانشکده منصوب کرد.

این دانشکده یکی از سه دانشکده‌های باز طراحی شده در این دوره است، و پارسا نخستین رئیس آن است.

در حکم انتصاب دکتر پارسا آمده است، «به موجب این ابلاغ، تا اجرای مرحله تفکیک و انتزاع عملی دو دانشکده کسب و کار و ادبیات و علوم انسانی و برگزاری انتخابات ریاست دانشکده و در ادامه ابلاغ قبلی به عنوان رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد برگزیده می‌شوید.

لازم است ضمن تعامل با رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در راستای انفکاک اداری و اجرایی دو دانشکده، با برنامه‌ریزی و تلاش هدفمند برای هدایت دانشکده به سمت حوزه‌های راهبردی مزیتی دانشگاه، از تمامی ظرفیت‌­ها و قابلیت ­های علمی و عملی دانشکده برای ایجاد ارتباط مؤثرتر با جامعه و صنعت و افزایش تولیدات علمی تقاضا محور و همچنین توسعه کمی و کیفی هدفمند آن دانشکده در چارچوب سند راهبردی دانشگاه بهره برداری نمایید».

منبع: