13 مرداد؛ آغاز صید میگو در آب های استان بوشهر
پیغام: رئیس گروه امورصید شیلات استان بوشهر گفت: بنا به نتایج گشت‌های تحقیقاتی پژوهشکده میگو، صید این آبزی در آب‌های استان ۱۳ مرداد برای قایق‌ها و ۱۵ مرداد برای لنج‌ها آزاد است.
كدخبر: 115932
1399/05/05

پیغام: رئیس گروه امورصید شیلات استان بوشهر گفت: بنا به نتایج گشت‌های تحقیقاتی پژوهشکده میگو، صید این آبزی در آب‌های استان ۱۳ مرداد برای قایق‌ها و ۱۵ مرداد برای لنج‌ها آزاد است.

به گزارش «پیغام»؛ رئیس گروه امور صید اداره کل شیلات استان بوشهر بیان کرد: پژوهشکده میگوی کشور دو گشت تحقیقاتی در تاریخ‌های ۱۸ و ۲۸ تیر برای تعیین زمان آزادسازی صید میگو انجام دادند که در این گشت‌ها میانگین طول میگوی صید شده در این دو گشت به ترتیب ۱۱.۷ و ۱۱.۶ سانتی متر، شاخص صید بر ساعت ۸ کیلوگرم و بیشترین فراوانی در منطقه عامری تا مُطاف بوده است.

رضا جعفر ابراهیمی ادامه داد: با بررسی زمان‌های پیشنهادی پژوهشکده میگو برای آزاد سازی صید، کمیته صید استان با تاریخ ۱۳ مرداد برای قایق‌ها و ۱۵ مرداد برای لنج‌های صیادی موافقت کرد.

او افزود: پیش بینی می‌شود امسال هزار و ۵۰۰ تن میگو از آب‌های ساحلی استان صید و برای مصرف مردم در بازار‌های داخلی عرضه شود.

صید میگو  سال ۱۳۹۸ از ۳۰ تیر در آب‌های استان بوشهر آغاز شد و با صید هزار و ۴۳۷ تن میگو در ۱۲ شهریور پایان یافت.

 

منبع: