کد خبر : 117505       تاریخ : 1399/06/19 09:45:18
570نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می شوند
معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و‌ پرورش استان بوشهر خبر داد:

570نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می شوند

پیغام: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت: 570 نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می شوند.

پیغام: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت: 570 نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می شوند.

به گزارش «پیغام » به نقل ازروابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر؛ عبدالرضا بندری با بیان اینکه آگهی آزمون وزارت آمورش و پرورش برای تامین نیروی انسانی در ماه جاری منتشر می شود، اظهار کرد: برای این آزمون مجوز استخدام 570نفر در استان بوشهر دریافت شده است.

وی اضافه کرد: ازاین تعداد، 160نفر بازمانده از استخدام سال قبل و 410 نفر براساس مجوز جدید هستند که پس از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه جذب می شوند.

بندری با بیان اینکه در این آزمون، فقط افراد بومی جذب می شوند، گفت: در دوره ابتدایی 266 نفر، متوسطه اول و دوم 115 نفر، پرورشی و مشاوره 81نفر، مراقب سلامت 8 نفر، آموزگار و دبیرتربیت بدنی 25 نفر، استثنایی 16 نفر و فنی‌حرفه ای‌و کاردانش 59 نفر نیروی آموزشی جدید استخدام می شوند.

وی با اشاره به جذب افراد در 32 کدرشته افزود: بر پایه مجوز استخدامی امسال، شهرستان عسلویه با 55 نفر و بردخون با 15 نفربه ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد استخدام می باشند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی در پایان با بیان اینکه در دوره ابتدایی، جذب آموزگار براساس نیاز مناطق تعریف شده نه براساس جنسیت، خاطرنشان کرد: در سایر رشته ها در مجموع 91 نفر خانم و 213 نفر آقا استخدام می شوند.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117505

نظـــرات شمـــا