کد خبر : 101836       تاریخ : 1397/05/20 10:23:22
بیست ساله ای که خودشیفته نیست

بیست ساله ای که خودشیفته نیست

من حدود ده پانزده سال است که با این هفته نامه همکاری می کنم و برایش طنز می نویسم ،طنز پیرزن دات کمپه که همان پیرزن منگ منگوی روزنامه آئینه جنوب خدابیامرز بود که قاضی مرتضوی ،مرگش را نشست .در این هفته نامه خانمی بسیار بسیار زحمتکش همه امور محوله را بخوبی می چرخاند

مهدی جهان بخشان
حالا دیگر بخوبی قد کشیده ، سبیلی هم پشت لبش روئیده ،هیکلش هم تنومند شده .دراین سن ،حس قلدری و بزن بهادری و درشتگویی مثل  ابزار حق بجانب در بیست ساله ها خودنمایی می کند ،آها راستی ،در همین سن ،یعنی بیست سالگی ،خودشیفتگی و خود ستایی و خودنمایی جز رکن رکین است ،اما این بیست ساله ما ،نه اهل دعوا و مرافعه و بزن بهادریست و نه اهل خودنمایی خود را برتر دانستن واین حرفها .آرام و شمرده حرف می زند و در پاسخ حتی فحش و فضیحت اهالی نادانی رگ گردن قوی نمی کند و کف بر لب نمی آورد .چون می داند راه درست بامنطق گپ زدن است که یا طرف مقابل می پذیرد و یا همچنان پای بر نادانی خویش می فشارد و دندان عصبیت بر هم می مالد.
این اوصاف به هفته نامه پیغام می خورد مه هر هفته (ببخشید گاهی سر هفته چاپ نمی شود و به دوهفته و سه هفته هم می کشد چون خزانه خالی است و بودجه ای برای هزینه از عالم غیب نرسیده )سردبیر و مدیر مسئولش دکتر رضا معتمد است ،البته دکترای ادبیات دارد نه پزشکی ،یکوقت دفترچه خدمات درمانی را دستتان نگیرید و برای مداوا پیشش نروید .
من حدود ده پانزده سال است که با این هفته نامه همکاری می کنم و برایش طنز می نویسم ،طنز پیرزن دات کمپه که همان پیرزن منگ منگوی روزنامه آئینه جنوب خدابیامرز بود که قاضی مرتضوی ،مرگش را نشست .در این هفته نامه خانمی بسیار بسیار زحمتکش همه امور محوله را بخوبی می چرخاند .از چای دم کردن بگیر تا حسابداری تا مدیریت تا توزیع تا مراجعه به ادارات تا همه چیز ،همه چیز ،باور کنید اگر هفته نامه حوض داشت ،آب حوض را هم انجام می داد.خب دیگه چیزی ندارم که بگویم در باره جوان بیست ساله پشت سبیل سبز ولی به شما عرض کنم که در چهل سالگی چه شود این جوان و نیز تا صدسالگی و صدو بیست سالگی .
تا آن موقع بی شک من نیستم ولی از خانم جمالی خواهش می کنم ضمن توزیع هفته نامه با عصایش سری هم به بهشت صادق بزند و یک نسخه صدو بیست سالگیش ،لوله کند و از سوراخ سنگ قبر بیندازد داخل قبر تا بخوانم و بدانم هفته نامه در چه وضعی است.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101836

نظـــرات شمـــا