کد خبر : 101811       تاریخ : 1397/05/18 12:37:46
در پیغام زاده شدم
ویژه بیست ویکمین سال انتشار پیغام،

در پیغام زاده شدم

اگر بگویم با پیغام و در پیغام زاده شدم، نه مبالغه است و نه سخنی گزاف. همچو منی که به هرسویی پرسه می زدم و مثل سرگردانی که به سراب برمی خورد و به گوشه ای می خزد و یأس و خستگی را با اندکی مکث از تن و جان دور می کند..

اسکندر احمدنیا
اگر بگویم با پیغام و در پیغام زاده شدم، نه مبالغه است و نه سخنی گزاف. همچو منی که به هرسویی پرسه می زدم و مثل سرگردانی که به سراب برمی خورد و به گوشه ای می خزد و یأس و خستگی را با اندکی مکث از تن و جان دور می کند و دوباره...، با یک نشست و یک مصاحبه در تابستان هفتادوهشت پریدم در صف پیغام ، (باید هیجده سال باشد ) در این مدت جایی و مکانی دلپذیرتر نجسته ام. هفته نامه ای که هویت من است، آبروی قلم و شخصیت اجتماعی من است.

یک نفس از دهه ی چهل آمدم و در پرتو نورافشان پیغام و در کنار پیغامیان آرام یافتم. بسیاری آمدند و رفتند. کوه تکان خورد و دریا متلاطم شد و من نه. در این مدت صاحب جا و جایگاهی شده‌ام؛ دارای دوستانی بزرگ. دوستانی که والافرهیخته گان این دیارند: دکترعباس عاشورنژاد، دکترمریم پرهیزکاری ،دکتر زمانی ،استاد حشمتی ،دو طناز شهره، استاد منصورنژاد و  پیرزن دات کام استاد جهان بخشان.زینت بخش مدیریت داخلی، صدیقه خانم جمالی ،استادایزد پناه و بزرگ نویسنده ی تب نوبه ،زنده یاد محسن شریف عزیز که روحش شاد بادو...

و جا دارد یادی شود از سردبیر فهیم و ادیب و شاعر پیغام، استاد علی هوشمند عزیز و همسرفرهیخته اش شمسی خانم فیصلی که صدهزاران ماشاءالله صاحب روزنامه ی وزین پیام عسلویه اند. موفق باشند (درخانه ی دیگر پیغامیان) و دوستان دیگر مثل دکترعبدالله رییسی، علی عمرانی، مرصع صیادی و......و......می خواهم بگویم پیغام حسابی به تمام زوایا سرکشیده است، سرکشیده است: هنر، ورزش ، سیاست ،اقتصاد،ادبیات (ذات پیغام شعرو قصه و ادبیات است)
در سیاست در برترین تریبون جا داشته است. در عرصه ی ادبیات و هنر اگر متهم به متعصب  بودن متهم نشوم، در مقاطعی فراتر از آنچه که نهاد متولی هنر می کرد، کرده است و اما اگر بنای نوشتن باشد کتابی قطور خواهد شد، بیشترین شاعر،نویسنده ،پژوهشگر و منتقد و مدرس در پیغام بوده است و هنوز هم.
من مسئول گزارش عملکرد این جریده ی وزین نیستم ولی عاشق بله.اگر بنویسم برهمین سیاق خواهم نوشت. بیست سال، نوشتن و دردسر کشیدن و با دلهره به سربردن و شکرخدای را که پیغام منتقد بود ولی غباری به وادی عناد و کینه و سیاه نمایی نرفت و نمی رود. نمونه ی عینی اش هم این که از تمام گیردادن های معاندانه، سربلند و سرفراز بیرون آمد. بیست و یکمین سالگی پیغام بر دکتر رضا معتمد و یاران پیغامی اش مبارک باد وصد سال پرنشاط به این سال ها. بیست سال پاکی که سراسر تولید اندیشه بوده است  و خواهد بود.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101811

نظـــرات شمـــا